2013.05.11

Competentietest

versterkWie zich op deze Nederlandse website (gratis) inschrijft, kan zijn competenties als kleuterleerkracht testen. Het betreft heel specifiek de bekwaamheid om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Aangezien het schoolrijp maken van leerlingen ook tot de taak van de leerkracht van het 1e leerjaar behoort, is dit ook voor hen interessant. Je krijgt onmiddellijk feedback en kunt na verloop van tijd de tests opnieuw doen.

In de Quickscan worden de volgende bekwaamheden getest:

  • vakinhoudelijk
  • organisatorisch
  • didactisch
  • omgaan met collega's
  • omgaan met de omgeving
  • reflecteren en professionaliseren

De Situatiebeoordelingstest gaat dieper in op de vakinhoudelijke bekwaamheden, meer bepaald:

  • het stimuleren van de taalontwikkeling
  • het stimuleren van de rekenontwikkeling
  • het stimuleren van de socio-emotionele ontwikkeling
  • het stimuleren van de sensomotoriek

Aangezien deze website aansluit bij een Nederlands opleidingsprogramma, kan men in principe in het Portfolio bewijzen dat men de competenties beheerst. Het lijkt mij echter belangrijker om de tests te doen en zo over het eigen handelen te reflecteren.