2011.06.25

Kleuters en ruimtelijke structuren - 6

15:55 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gecijferdheid, getalbegrip, kleuters, leraar24, rekenen, rekenontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijke structuren, schoolrijpheid, subitizing | |

2011.06.18

Kleuters en ruimtelijke structuren - 5

15:54 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gecijferdheid, getalbegrip, kleuters, leraar24, rekenen, rekenontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijke structuren, schoolrijpheid, subitizing | |

2011.06.11

Kleuters en ruimtelijke structureren - 4

15:53 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gecijferdheid, getalbegrip, kleuters, leraar24, rekenen, rekenontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijke structuren, schoolrijpheid, subitizing | |

2011.06.04

Kleuters en ruimtelijke structuren - 3

10:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gecijferdheid, getalbegrip, kleuters, rekenen, rekenontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijke structuren, schoolrijpheid, subitizing | |

2011.05.28

Kleuters en ruimtelijke structuren - 2

10:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gecijferdheid, getalbegrip, kleuters, leraar24, rekenen, rekenontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijke structuren, schoolrijpheid, subitizing | |

2011.05.21

Kleuters en ruimtelijke structuren - 1

Jonge kinderen kunnen beter voorbereid worden op het rekenonderwijs als ze al in de kleutergroepen ruimtelijke structuren op verschillende manieren leren herkennen en toepassen. Dit blijkt uit een multidisciplinair promotieonderzoek dat gevoerd werd naar de rol van ruimtelijke structuren in de ontwikkeling van getalbegrip. Dit gebeurde aan het Nederlandse Freudenthal instituut in het kader van het MENS-project (Mathematics Education and Neurosciences Project). Op de website http://www.fi.uu.nl/mens/welcome.html leer je alles over dit project.

Binnen dit project werden er vijf instructieactiviteiten uitgewerkt waarin het figuurtje Miertje Maniertje en de Maniertjesdoos centraal staan. Op de Nederlandse website Leraar24 vond ik filmpjes die deze instructieactiviteiten demonstreren. Je kunt ze de komende weken allemaal hier bekijken. Het is echter wel nodig om eerst de noodzakelijke achtergrondinformatie op de bovenstaande websites op te doen.

15:49 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gecijferdheid, getalbegrip, kleuters, leraar24, rekenen, rekenontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijke structuren, schoolrijpheid, subitizing | |

2011.01.23

Cito voor kleuters

nieuwe kleutertoetsen citoVorige week gaf ik op mijn blog Leren en studeren onder de titel Weg die handel? Ja, maar... commentaar op de krantenartikels in de Vlaamse dagbladpers over het gebruik van de Toeter om de schoolrijpheid van derde kleuters te bepalen. Daarin schreef ik dat er betere testen op de markt waren dan de Toeters en de Kontrabas. In de loop van deze week kreeg een heel pak e-mails met de vraag welke testen dit dan wel waren.

Wie me kent weet dat ik al jaren voorstander ben van de volgende Cito-toetsen als er dan toch moet getest worden in de derde kleuterklas:

  • Cito Taal voor kleuters
  • Cito Ordenen voor kleuters
  • Cito Ruimte en tijd voor kleuters

Daarbij was het voor de scholen die ze gebruikten als snel duidelijk dat de Nederlandse normen veel beter discrimineerden dan de Vlaamse normen zoals ze te vinden waren op de Cd-rom die door het Departement Onderwijs gratis ter beschikking werd gesteld.

Intussen heeft Cito in het kader van de vernieuwing van hun leerlingvolgsysteem deze toetsen volledig herwerkt (zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van vormgeving). Deze vernieuwing is het meest opvallend op het vlak van het rekenen. De toetsen Ordenen en Ruimte en tijd voor kleuters zijn immers vervangen door één toets: Rekenen voor kleuters. Deze toets houdt duidelijk rekening met de meer recente inzichten over deze vaardigheden die relevant zijn om uitspraken te doen over de rekenrijpheid van kinderen (subitizing, tellen, ...).

Ik neem in de nabije toekomst beide toetsen grondig door en zal ze vergelijken met de ontwikkelingsdoelen voor de Vlaamse kleuterscholen. Mijn evaluatie zal hier te lezen zijn.

16:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gecijferdheid, geletterdheid, rekenen, rekenvaardigheid, schoolrijpheid, taal, taalontwikkeling | |

2009.07.24

Praktisch: voorbereidend rekenen

15:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, rekenvaardigheid, getalbegrip, gecijferdheid | |

2008.06.22

Piaget en classificatie

Voor Piaget is classificeren een belangrijk element van de menselijke intelligentie. Classificatie houdt in dat men:

  • overeenkomsten en verschillen tussen voorwerpen en hun eigenschappen ziet en kan benoemen
  • voorwerpen op basis van hun overeenkomsten en/of verschillen kan sorteren en samenbrengen

Jonge kinderen (tot de leeftijd van acht jaar) hebben het moeilijk met meervoudige classificatie (vb. het verzamelen van alle kleine, roze cirkels).


Classificatie wordt tegenwoordig gezien als een voorbereidende kernvaardigheid om tot getalbegrip te komen.

17:39 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: classificatie, piaget, rekenvaardigheid, kleuters, ontwikkeling, getalbegrip, gecijferdheid | |

2008.06.14

De conservatieproef van Jean Piaget

Conservatie is het inzicht dat twee hoeveelheden die op het eerste gezicht verschillend zijn, toch even groot kunnen zijn. De proef van Jean Piaget rond het inzicht in de conservatie van de hoeveelheid aan vloeistof gaat na of kinderen begrijpen dat de hoeveelheid van iets onveranderd blijft ook als men iets aan de vorm verandert. Als men een kind in het pre-operationele stadium (het stadium van het onsystematische en onlogische denken) voor twee identieke glazen water plaatst en men voor de ogen van het kind één van de glazen volledig overgiet in een lang en smal glas dan zal het kind aangeven dat het lange glas meer water bevat omdat het water daar hoger komt. Zoals je ziet in het filmpje hieronder komt dat conservatie-inzicht ook in andere situaties voor.

De denkfout die deze kinderen maken speelt zich af op drie vlakken:

  • Het kind pint zich vast op één opvallend kenmerk van de waarneming. Het voert geen compensatie uit voor de gewijzigde eigenschappen (vb. het glas is hoger maar smaller).
  • Het kind kan een denkactie niet in omgekeerde zin uitvoeren. Het kan op mentaal niveau niet teruggaan naar de oorspronkelijke toestand (vb. ik kan het hoge, smalle glas terug in het lage, brede glas gieten en dan is alles weer zoals in het begin).
  • Het kind denkt statisch: het kan wel denken aan de situatie voor en na het overgieten, maar kan nog geen rekening houden met het overgieten zelf (vb. er is geen water bijgekomen of weggelaten, dus er is nog altijd evenveel water).

Momenteel ziet men conservatie niet meer als een rekenvoorwaarde, wel als een voorbereidende rekenvaardigheid.

21:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: piaget, ontwikkeling, rekenvaardigheid, conservatie, kleuters, gecijferdheid | |