2008.06.22

Piaget en classificatie

Voor Piaget is classificeren een belangrijk element van de menselijke intelligentie. Classificatie houdt in dat men:

  • overeenkomsten en verschillen tussen voorwerpen en hun eigenschappen ziet en kan benoemen
  • voorwerpen op basis van hun overeenkomsten en/of verschillen kan sorteren en samenbrengen

Jonge kinderen (tot de leeftijd van acht jaar) hebben het moeilijk met meervoudige classificatie (vb. het verzamelen van alle kleine, roze cirkels).


Classificatie wordt tegenwoordig gezien als een voorbereidende kernvaardigheid om tot getalbegrip te komen.

17:39 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: classificatie, piaget, rekenvaardigheid, kleuters, ontwikkeling, getalbegrip, gecijferdheid | |

2008.06.14

De conservatieproef van Jean Piaget

Conservatie is het inzicht dat twee hoeveelheden die op het eerste gezicht verschillend zijn, toch even groot kunnen zijn. De proef van Jean Piaget rond het inzicht in de conservatie van de hoeveelheid aan vloeistof gaat na of kinderen begrijpen dat de hoeveelheid van iets onveranderd blijft ook als men iets aan de vorm verandert. Als men een kind in het pre-operationele stadium (het stadium van het onsystematische en onlogische denken) voor twee identieke glazen water plaatst en men voor de ogen van het kind één van de glazen volledig overgiet in een lang en smal glas dan zal het kind aangeven dat het lange glas meer water bevat omdat het water daar hoger komt. Zoals je ziet in het filmpje hieronder komt dat conservatie-inzicht ook in andere situaties voor.

De denkfout die deze kinderen maken speelt zich af op drie vlakken:

  • Het kind pint zich vast op één opvallend kenmerk van de waarneming. Het voert geen compensatie uit voor de gewijzigde eigenschappen (vb. het glas is hoger maar smaller).
  • Het kind kan een denkactie niet in omgekeerde zin uitvoeren. Het kan op mentaal niveau niet teruggaan naar de oorspronkelijke toestand (vb. ik kan het hoge, smalle glas terug in het lage, brede glas gieten en dan is alles weer zoals in het begin).
  • Het kind denkt statisch: het kan wel denken aan de situatie voor en na het overgieten, maar kan nog geen rekening houden met het overgieten zelf (vb. er is geen water bijgekomen of weggelaten, dus er is nog altijd evenveel water).

Momenteel ziet men conservatie niet meer als een rekenvoorwaarde, wel als een voorbereidende rekenvaardigheid.

21:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: piaget, ontwikkeling, rekenvaardigheid, conservatie, kleuters, gecijferdheid | |