2013.12.15

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

uitbreidingstips voor de kleuterklas

In de kleuterklas kun je als leerkracht ook te maken krijgen met kinderen die duidelijk een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Ook zij verdienen een zorgzame aanpak. Deze zorgzame aanpak hoeft niet drastisch en belastend voor de klasorganisatie te zijn. Je kunt al veel doen door in te spelen op hun zone van de naaste ontwikkeling, met andere woorden door hen taken en opdrachten te geven die net iets moeilijker zijn dan wat ze op dat moment al kennen of kunnen.

Op de website van Hoogbegaafd Vlaanderen vond ik een tekst met interessante tips om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te geven waar ze recht op hebben. Je kunt deze tekst lezen door op de afbeelding hiernaast te klikken.

Op dezelfde website vind je trouwens ook een mooi overzicht van materialen die je in de kleuterklas kunt gebruiken om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong extra te stimuleren. Klik hiervoor op de volgende verwijzing: http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/06_HB_op_school/mater....

09:19 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: begaafdheid, cognitieve ontwikkeling, kleuters, ontwikkeling, ontwikkelingsvoorsprong, stimuleren | |

2012.02.25

Het groeit er (misschien) wel uit...

Wanneer er bij peuters en kleuters ontwikkelingsproblemen worden vastgesteld, dan mag men er niet zonder meer van uit gaan dat deze er wel vanzelf zullen uitgroeien. In werkelijkheid gebeurt dat slechts een enkele keer en overwint de peuter of kleuter spontaan en autonoom zijn achterstand. Dit betekent dan ook dat men in alle andere gevallen extra hulp en begeleiding zal moeten inschakelen. Deze hulp en begeleiding kan alle mogelijke vormen aannemen, maar zal in de meeste gevallen professioneel moeten zijn.

Jonge ouders die nog maar één kind hebben zijn zich vaak niet van de ontwikkelingsachterstand van hun telg bewust. Dit is niet zo vreemd omdat zij nog geen andere kinderen hebben met wie ze kunnen vergelijken. Het is pas als een volgende kind geen problemen heeft en zich normaal ontwikkelt, dat ouders beginnen zien dat het oudste kind een ontwikkelingsachterstand heeft.

Daarom kan het zinvol zijn om jonge ouders hun kind in de peuter- en kleuterklas te laten observeren, zodat ze de vergelijking kunnen maken met andere kinderen. In veel gevallen zien ze daarna de noodzaak van extra hulp, begeleiding en stimulering in.

21:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, ontwikkeling, ontwikkelingsachterstand, ontwikkelingsvoorsprong, ouders, peuters | |

2012.01.15

Over gelijke onderwijs- en ontwikkelingskansen...

gok.gif

Soms zegt een beeld meer dan woorden. Terwijl er in het onderwijs geen luxeproblemen bestaan

18:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: cartoon, ontwikkeling, ontwikkelingsachterstand, ontwikkelingsvoorsprong | |

2011.09.25

Hoogbegaafde kleuters in de klas...

Het is een groot misverstand om te denken dat hoogbegaafde kleuters of kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong er vanzelf komen. Dat is niet zo. Velen onder hen komen er niet zonder extra zorg. Die zorg moet dan bestaan uit uitdagend onderwijs en moet opgenomen worden in het aanbod van de school. Gebeurt dat niet, dan is en blijft het zorgcontinuüm onvolledig. De kleuter versnellen (een leerjaar laten overslaan of vervroegd overstappen naar een ander leerjaar) is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is het voorzien van moeilijkere materialen.

In een afdruk van een artikel van 20 jaar geleden vond ik enkele tips om deze kleuters in de klas meer uit te dagen. Helaas kon ik niet meer achterhalen wie het artikel schreef. Aangezien de meeste mogelijkheden die beschreven werden ook vandaag nog kunnen gebruikt worden, plaats ik er enkele in dit bericht.

 • Maak voor zeer begaafde kinderen moeilijke memospelen:
  • een reeks met de getallen tot 100,
  • een reeks met de getallen tot 1000,
  • een reeks met woorden (de kleuter hoeft hiervoor niet te kunnen lezen. Op grond van de visuele herkenning kan hij ook het spel spelen).
 • Laat de kleuter insteekpuzzels geblinddoekt uitvoeren.
 • Laat de kleuter puzzels maken van 99, 125, 150 en meer stukjes.
 • Laat de kleuter een moeilijke puzzel maken zonder voorbeeldblad.
 • Laat de kleuter met gekleurde blokken mozaïeken maken, maar voer beperkingen in (vb. Je mag een mozaïek maken met vier kleuren, maar er mogen geen stukjes met dezelfde kleur elkaar raken).
 • Geef de kleuter ontwikkelingsmaterialen en laat hem zelf ontdekken wat hij er kan meedoen.

14:46 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, intelligentie, kleuters, ontwikkelingsvoorsprong, verrijking, versnellen | |