2009.08.30

Samenslim

samenslimOngeveer een jaar geleden besprak ik op dit weblog de Nederlandse website Bereslim. Van dezelfde makers is er ook Samenslim. Op deze website kunnen kinderen van 3 tot 5 jaar samen met een volwassen begeleider leuke en leerzame spelletjes doen. Al deze spelletjes zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op het ontwikkelen van het effectief leergedrag van kinderen. Tijdens het spelen worden via de site allerlei gegevens over het spelgedrag van de kinderen geregistreerd: de manier waarop ze de muis gebruiken, hoe vaak ze klikken et cetera. Deze gegevens worden ook weer gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek over het leergedrag van jonge kinderen. Deze leeromgeving is zo opgezet dat het mogelijk is het spelgedrag centraal te registreren en analyseren. Met deze gegevens kan onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende speltaken en hulpvormen binnen het spel worden gedaan. Zo ontstaat de mogelijkheid het proces van leren van kinderen te volgen, te evalueren en te verbeteren. Dat is uniek en waardevol, want op dit moment is er nog weinig bekend over de effectiviteit van leerhulpmiddelen voor zeer jonge kinderen. En dat terwijl het leergedrag zich juist in de voorschoolse leeftijd ontwikkelt en goede leermiddelen dus van groot belang zijn.

De naam Samenslim verwijst trouwens naar het idee achter de spellen, dat wel 'leren voor twee' wordt genoemd: de kinderen ontwikkelen spelenderwijs effectief leergedrag, terwijl de ouders/opvoeders meer te weten komen over het individuele leergedrag van het kind. Het geeft hen de mogelijkheid om dat gedrag in het dagelijks leven bij hun kind te herkennen en - eventueel aan de hand van tips die ze via deze site krijgen - bij te sturen.

Op dit moment zijn er zes spelletjes. Het aantal spelletjes én de spelniveaus worden in de toekomt nog verder uitgebreid. 

21:46 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, ict, leren, kleuters, leergedrag, spelgedrag, ontdekkend leren | |

2008.08.31

Bereslim

bereslim

Bereslim is een Nederlandse website. Ze werd ontwikkeld door de Stichting Educatie door informatie en communicatietechnologie die het gebruik van ict in het onderwijs wil stimuleren. De website heeft de volgende doelen:

  • Het stimuleren van de ontwikkeling van peuters en kleuters via leuke, pedagogisch doordachte computerspellen.
  • Het terugkoppelen aan ouder of opvoeder van informatie over de ontwikkeling van een individueel kind.
  • Het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar vormgeving en effectiviteit van computertaakjes in relatie tot verschillende kenmerken van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Om deze doelen te realiseren doet de stichting beroep op verschillende partners, waaronder wetenschappers van diverse Nederlandse universiteit (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht).

Momenteel bestaat Bereslim uit drie modules:

  • Bereslimme boeken: een website met 13 interactieve prentenboeken en met taaloefening in spelvorm die de taalontwikkeling van peuters en kleuters stimuleren en bevorderen.
  • Letters in beweging: In dit opzet mogen kinderen uit de 1e kleuterklas met letters uit de eigen naam of het woord "mama" spelen om zo geleidelijk aan te ontdekken dat woorden bestaan uit klanken (fonologisch bewustzijn).
  • Samenslim: op deze website kunnen kinderen van 3 tot 5 jaar een aantal leerzame spelletjes doen. Centraal staat telkens een probleem uit het dagelijkse leven dat ze kennen en moeten oplossen.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de websites zelf.

19:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: spelgedrag, leren, peuters, kleuters, taalontwikkeling, ouders, ict, leergedrag | |