2011.02.12

Over zindelijkheid in de kleuterschool

In het meinummer van het tijdschrift Klasse voor leerkrachten stond er in 2009 te lezen hoe twee kleuterscholen omgaan met peuters die nog niet zindelijk zijn als ze starten in het kleuteronderwijs. Hieronder kan je het artikel nog eens nalezen.

17:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: klasse voor leerkrachten, kleuteronderwijs, kleuterparticipatie, kleuters, peuters, zindelijkheid | |

2011.02.05

Gratis educatieve spelletjes voor kleuters

Op zoek naar zinvolle computertoepassingen om in de klas kleuters te laten doen? Volg dan deze link: http://softie-en-het-ware-meer.skynetblogs.be/tag/1/kleut....

21:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: educatieve software, ict, internet, kleuters, peuters | |

2011.01.30

Groeikansen geven

groeikansen geven

17:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: humor | |

2011.01.23

Cito voor kleuters

nieuwe kleutertoetsen citoVorige week gaf ik op mijn blog Leren en studeren onder de titel Weg die handel? Ja, maar... commentaar op de krantenartikels in de Vlaamse dagbladpers over het gebruik van de Toeter om de schoolrijpheid van derde kleuters te bepalen. Daarin schreef ik dat er betere testen op de markt waren dan de Toeters en de Kontrabas. In de loop van deze week kreeg een heel pak e-mails met de vraag welke testen dit dan wel waren.

Wie me kent weet dat ik al jaren voorstander ben van de volgende Cito-toetsen als er dan toch moet getest worden in de derde kleuterklas:

 • Cito Taal voor kleuters
 • Cito Ordenen voor kleuters
 • Cito Ruimte en tijd voor kleuters

Daarbij was het voor de scholen die ze gebruikten als snel duidelijk dat de Nederlandse normen veel beter discrimineerden dan de Vlaamse normen zoals ze te vinden waren op de Cd-rom die door het Departement Onderwijs gratis ter beschikking werd gesteld.

Intussen heeft Cito in het kader van de vernieuwing van hun leerlingvolgsysteem deze toetsen volledig herwerkt (zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van vormgeving). Deze vernieuwing is het meest opvallend op het vlak van het rekenen. De toetsen Ordenen en Ruimte en tijd voor kleuters zijn immers vervangen door één toets: Rekenen voor kleuters. Deze toets houdt duidelijk rekening met de meer recente inzichten over deze vaardigheden die relevant zijn om uitspraken te doen over de rekenrijpheid van kinderen (subitizing, tellen, ...).

Ik neem in de nabije toekomst beide toetsen grondig door en zal ze vergelijken met de ontwikkelingsdoelen voor de Vlaamse kleuterscholen. Mijn evaluatie zal hier te lezen zijn.

16:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gecijferdheid, geletterdheid, rekenen, rekenvaardigheid, schoolrijpheid, taal, taalontwikkeling | |

2011.01.16

Piramidale oproep

piramide.pngPiramide is een educatieve methode voor kinderen van 0 tot 7 jaar die werd uitgewerkt door de Nederlander Jef Van Kuijck. Deze methode richt zich op alle kinderen, dus ook op de kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsvoorsprong. Deze methode is niet zo bekend in Vlaanderen, hoewel er her en der toch enkele scholen mee werken.

Persoonlijk wil ik deze methode al heel lang grondig bestuderen. Daarvoor heb ik jullie hulp nodig. Indien je al met de methode gewerkt hebt, dan zou ik graag jouw ervaringen ermee willen kennen. Ik zou het enorm waarderen moesten jullie mij via mail informeren. Wat wil ik juist weten?

 • Welke versie gebruiken jullie (de oude of de vernieuwde)?
 • Gebruik je de volledige methode? Zoniet: welke onderdelen gebruik je en waarom heb je juist voor deze onderdelen gekozen?
 • Is de methode volledig? Welke Vlaamse ontwikkelingsdoelen dekt deze methode niet?
 • Is de methode gebruiksvriendelijk?
 • Wat zijn volgens jou de positieve punten van deze methode?
 • Wat zijn volgens jou de negatieve punten van deze methode?

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

11:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gebruikerservaringen, methodiek, oproep | |

2010.11.27

Feedback

Waar de andere blogs een gemiddelde halen van 100 bezoekers per dag of (veel) meer, is deze blog mijn minst bezorgde website. Daarom deze oproep: geef mij feedback. Vertel met wat jullie ervan verwachten. Wat vinden jullie goed, wat vinderen jullie minder goed. Alle suggesties zijn welkom!

11:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dienstmededeling, feedback | |

2010.11.21

Leesvoer: moeilijke eters

Soms heb je te maken met een peuter of kleuter die moeilijk eet. Wie daar meer wil over weten, verwijs ik graag naar het boek Moeilijke eters. Ik besprak het op mijn boekenblog. Je kunt mijn bespreking nalezen door op de volgende link te klikken: http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be/archive/2010/11/....

19:55 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: boekbespreking, eetproblemen, gezondheid, kleuters, peuters | |

2010.11.13

Over energie

Kinderen hebben meer energie
na een dagje spelen
dan na een nachtje slapen.

Steve Jarell

22:36 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: citaat | |

2010.11.06

Kijk ik groei

kind & gezinKind & gezin stelde op 20 oktober 2010 zijn nieuwe DVD 'Kijk ik groei! Baby's en ouders in ontwikkeling' voor. In deze DVD komen verschillende (ontwikkelings)domeinen aan bod:

 • communicatie en taal
 • fijne motoriek
 • grove motoriek
 • slapen
 • sociaal- emotionele ontwikkeling
 • verstandelijke ontwikkeling
 • zindelijkheid
 • zintuiglijke ontwikkeling

Onmisbaar voor iedereen die met peuters met een ontwikkelingsvertraging te maken heeft.

2010.10.24

Gezonde voeding voor kleuters

1 2 3 aan tafel.pngIn november 2002 startte de Universiteit Gent een grootschalig onderzoek naar de voeding bij kleuters. De bedoeling van dit onderzoek was het voedingspatroon van kleuters in Vlaanderen in kaart te brengen, deze te toetsen aan de voedingsaanbevelingen voor deze leeftijdsgroep en de belangrijkste knelpunten te identificeren. Extra aandacht ging ook naar de dagelijkse calciuminname van de kleuters. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat kinderen nog te weinig gezond eten:

 • ze drinken te weinig melk en water en te veel frisdrank;
 • ze eten te weinig volkorenbrood;
 • ze eten te weinig groenten en fruit;
 • ze eten te weinig vis;
 • ze eten te veel snoep.

De mensen achter de website www.123aantafel.be willen hier verandering is brengen. Op deze website kun je eerst en vooral de resultaten van het onderzoek uitgebreid bekijken in de rubriek onderzoek voedingspatroon kleuters. In de rubriek gezonde voeding voor kleuters kun je lezen hoe het wel moet. Dit wordt verder geconcretiseerd in de rubriek de actieve voedingsdriehoek. Leerkrachten komen in de rubriek in de klas te weten wat zij kunnen doen. Wie de theorie in de praktijk wil brengen, kan aan de slag met de voorstellen uit de rubriek lekkere recepten.

Een en ander kun je ook nalezen in de brochure 1 2 3 aan tafel, die je gratis van de website kunt afhalen.

19:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gezonde voeding, gezondheid, voeding, voedingsdriehoek | |