2010.04.03

Over schoolrijpheid: werken met vorm en kleur

18:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, kleuters, kleuteronderwijs, schoolrijpheid | |

2010.03.20

Over schoolrijpheid: werken met gesproken taal

17:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, kleuters, kleuteronderwijs, schoolrijpheid, geletterdheid, auditieve analyse | |

2010.03.14

Over schoolrijpheid: vertrouwd worden met geschreven taal

11:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, kleuters, kleuteronderwijs, schoolrijpheid, geletterdheid | |

Over schoolrijpheid

Op het Internet vond ik een reeks filmpjes die verschillende aspecten van schoolrijpheid goed belichten. In deze filmpjes legt men de nadruk op wat ouders kunnen doen. De filmpjes zijn Engels gesproken en hebben Engelse ondertitels. Toch zijn ze goed te volgen. Vanaf deze week zet ik telkens één filmpje in de kijker.

11:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: schoolrijpheid | |

2010.02.20

Kleuteronderwijs alleen is niet genoeg...

Allochtone kinderen het kleuteronderwijs doen volgen is zeer belangrijk, maar niet voldoende om hen een probleemloze overstap naar het eerste leerjaar te garanderen. Nog te veel allochtone kleuters blijken op het einde van de derde kleuterklas niet schoolrijp te zijn. Dat betekent dat ze hun achterstand ten opzichte van de autochtone kinderen niet helemaal kunnen inhalen door alleen maar kleuteronderwijs te volgen. Daarvoor is opvoedingsondersteuning en een goed contact van de ouders met de school belangrijk. Omdat deze ouders vaak niet weten hoe ze hun kind thuis kunnen ondersteunen. De laaggeschooldheid van deze ouders en hun gebrekkige kennis van het Nederlands zijn grote hinderpalen.

Dit is in een notendoop het besluit van de eindverhandeling die Sara Op de Beeck in juni 2006 voorlegde met het oog op het behalen van de graad van master in de Politieke en Sociale Wetenschappen (richting Sociologie). Je kunt deze eindverhandeling integraal lezen op http://www.scriptieprijs.be/uploads/documentenbank/9e4dcd.... Zeker doen!

18:41 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, opvoeding, kleuters, peuters, allochtoon, schoolrijpheid, anderstalige nieuwkomers | |

2009.11.15

Op stap naar het eerste leerjaar

TvKlasse maakte een mooie filmpje over de overstap naar het eerste leerjaar. Handig om te gebruiken op een ouderavond over schoolrijpheid. 

19:45 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, kleuteronderwijs, eerste leerjaar, schoolrijpheid, tvklasse | |

2009.10.24

Nogmaals schoolrijpheid

toe zijn aan formeel onderwijs - de rol van kind- en omgevingsfactoren bij de bepaling van schoolrijpheidDe PowerPoint over schoolrijpheid die ik vorige week op deze website plaatste, voorzag duidelijk in een behoefte. Tot vandaag heb ik de presentatie al om en bij de 145 keren verzonden. Aangezien dit thema duidelijk leeft, wil ik in dit bericht nog even stilstaan bij een boeiend artikel dat in 2007 verscheen in TOKK, het Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie.

Het artikel geeft het verslag van een Nederlands onderzoek naar de rol van de kind- en omgevingsfactoren bij het bepalen van de schoolrijpheid. Uit dit onderzoek blijkt dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de groep schoolrijpe en de groep niet schoolrijpe kinderen gelet op de kindfactoren enerzijds en de ouderbetrokkenheid anderzijds.

Iedereen met interesse voor het thema kan het artikel lezen door eenvoudigweg op de afbeelding van de kaft van het tijdschrift te klikken. Je wordt dan meteen naar de juiste pagina op de website van Uitgeverij Acco gebracht. Klik in het schermpje dat verschijnt op de knop [openen]. Het PDF document wordt dan getoond. Wie dat wil kan het artikel na het lezen bewaren.

23:02 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, kleuters, schoolrijpheid, kindfactoren, omgevingsfactoren, ouderbetrokkenheid | |

2009.10.17

Op stap naar het eerste leerjaar

op stap naar het eerste leerjaar - schoolrijpheid - ook de ouders doen er toeKleuters kun je niet schoolrijp 'maken'. Ze groeien er op hun eigen tempo naar toe. Dat heeft alles te maken met hun ontwikkeling op verschillende domeinen. Deze zijn:

  • de zelfredzaamheid
  • de motorische ontwikkeling
  • de ontwikkeling van tijd en ruimte
  • het voorbereidende rekenen
  • het voorbereidende lezen en schrijven
  • de werkhouding
  • de sociale ontwikkeling
  • de emotionele ontwikkeling 

Voor elk van deze domeinen moet de kleuter een bepaald niveau gehaald hebben.

De ouders kunnen hun kleuter ook stimuleren op deze verschillende domeinen. Dit is niet enkel de verantwoordelijkheid van de kleuterschool. In een powerpoint bracht ik samen hoe ouders hun kleuter thuis in dagdagelijkse activiteiten kunnen stimuleren. En heb ik het kort over enkele misverstanden rond schoolrijpheid.

Ik stel deze presentatie graag gratis ter beschikking van iedereen die er om vraagt. Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden via de knop in de zwarte band rechts van dit bericht. Op die manier hoef ik geen e-mailadressen in te tikken en kan ik het bericht snel beantwoorden met de presentatie in bijlage. Deze presentatie mag naar believen aangepast en doorgegeven worden. Bronvermelding is niet nodig. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk.

2009.08.02

Leesvoer voor kleuterjuffen: Marc Litière over schoolrijpheid

Op mijn boekenblog besprak ik Juf mag ik overvaren, het boek van Marc Litière over schoolrijpheid. Dit boek is niet alleen een vlot geschreven standaardwerk over schoolrijpheid, maar kan ook een platform zijn om met ouders concreet te praten over de schoolrijpheid van hun kind.

Naast enkele meer algemene hoofdstukken gaat de auteur ook in op de zin (of onzin) van schoolrijpheidsproeven. Verder geeft hij tips om de overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs nog vlotter te laten verlopen. Je komt ook te weten hoe je kan zien dat een kind nog niet schoolrijp is en wat je daaraan kunt doen. Tot slot schuwt Marc Litière het niet om enkele misvattingen over schoolrijpheid recht te zetten.

De meerwaarde van dit boek ligt in het feit dat de auteur steeds vertrekt vanuit het standpunt van de kleuter. 

2009.02.01

Artikels schoolrijpheid

school readiness @ suite101De besprekingen van de schoolrijpheidsproeven van de kleuters uit de derde kleuterklas komen er weer aan (als ze al niet gebeurd zijn). Wie meer wil lezen over dit onderwerp kan terecht op School Readiness @ Suite101. Op deze Engelstalige website vind je een verzameling van heel recente artikels over dit onderwerp.

Het grasduinen meer dan waard!

23:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, schoolrijpheid | |