2008.11.14

De ontwikkeling van het kind (3)

12:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, peuters, ontwikkeling | |

2008.11.07

De ontwikkeling van het kind (2)

12:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ontwikkeling, kleuters, peuters | |

2008.11.01

De ontwikkeling van het kind (1)

Op het Internet vond ik een zeer duidelijke video in 3 delen over de ontwikkeling van het kind. Hij werd gemaakt door de Amerikaanse Stichting Annenberg, die de bedoeling heeft om materialen te maken die de professionalisering van leerkrachten moet bevorderen en die ter beschikking te stellen via een afzonderlijke website www.learner.org. De volgende weken kunt u hier deze video volgen.

01:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: peuters, kleuters, ontwikkeling | |

2008.10.26

Leuk intermezzo: het Kleuterlied

21:19 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: peuters, kleuters, kleuterlied | |

2008.10.19

Leestip: Spel en ontwikkeling

Kinderen leren meer uit begeleid spel dan uit vrij spel. In begeleid spel kan de leerkracht de kinderen immers brengen tot aan hun zone van de naaste ontwikkeling. Dit is zo'n beetje de centrale idee van het boek Spel en ontwikkeling. Spelen en leren in de onderbouw van Frea Janssen-Vos. Lees mijn bespreking van dit boek.

16:34 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: spelontwikkeling, taalontwikkeling, peuters, observeren, boekbespreking, spel, zorg, basisonderwijs, kleuteronderwijs, kleuters, stimuleren, onderbouw, gok | |

2008.09.06

Voorleesboeken voor peuters en kleuters

voorleesgids

De Nederlandse Voorleesgids is een initiatief van Rian Visser. Het is een inventaris op het Internet van voorleesboeken voor peuters en kleuters. De boeken in de Voorleesgids zijn geordend volgens thema's. Het aanbod is zeer ruim en gaat zowel over gewone dingen (bv. zwemmen), als over bijzondere gebeurtenissen (bv. echtscheiding van de ouders).

Bij elk thema dat men aanklikt, verschijnt er een lijst met boeken. Bij elk boek vind je in principe de volgende informatie:

 • een afbeelding van het boek
 • de naam van de auteur
 • de naam van de illustrator
 • het ISBN-nummer
 • de naam van de uitgeverij 

Een echte aanrader!

18:39 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leesplezier, ouders, peuters, kleuters, taal, lezen, voorlezen | |

2008.08.31

Bereslim

bereslim

Bereslim is een Nederlandse website. Ze werd ontwikkeld door de Stichting Educatie door informatie en communicatietechnologie die het gebruik van ict in het onderwijs wil stimuleren. De website heeft de volgende doelen:

 • Het stimuleren van de ontwikkeling van peuters en kleuters via leuke, pedagogisch doordachte computerspellen.
 • Het terugkoppelen aan ouder of opvoeder van informatie over de ontwikkeling van een individueel kind.
 • Het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar vormgeving en effectiviteit van computertaakjes in relatie tot verschillende kenmerken van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Om deze doelen te realiseren doet de stichting beroep op verschillende partners, waaronder wetenschappers van diverse Nederlandse universiteit (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht).

Momenteel bestaat Bereslim uit drie modules:

 • Bereslimme boeken: een website met 13 interactieve prentenboeken en met taaloefening in spelvorm die de taalontwikkeling van peuters en kleuters stimuleren en bevorderen.
 • Letters in beweging: In dit opzet mogen kinderen uit de 1e kleuterklas met letters uit de eigen naam of het woord "mama" spelen om zo geleidelijk aan te ontdekken dat woorden bestaan uit klanken (fonologisch bewustzijn).
 • Samenslim: op deze website kunnen kinderen van 3 tot 5 jaar een aantal leerzame spelletjes doen. Centraal staat telkens een probleem uit het dagelijkse leven dat ze kennen en moeten oplossen.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de websites zelf.

19:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: spelgedrag, leren, peuters, kleuters, taalontwikkeling, ouders, ict, leergedrag | |

2008.08.25

Peuters, kleuters en ICT

compeuters & kleuters

Het Nederlandse Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkte deze website uit over de mogelijkheden die de computer biedt voor peuters en kleuters. Compeuters en kleuters biedt tips en achtergronden voor de kleuterleerkracht. De informatie is verdeeld in vier rubrieken:

 • Computeren met biedt de meer theoretische achtergrond aan over het gebruik van de computer bij peuters en kleuters.
 • De computerhoek gaat niet alleen over de inrichting van de computerhoek, maar geeft ook tips over het observeren van kinderen die achter de computer zitten. Er wordt ook beschreven hoe je computers optimaal kunt afstemmen op de noden en mogelijkheden van peuters en kleuters.
 •  Thema's beschrijft hoe je het gebruik van de computer kunt gebruiken om de ouderbetrokkenheid te vergroten en hoe je een digitale camera kunt gebruiken om bij peuters en kleuters aan taalstimulering te doen.
 • Computervaardigheden geeft concreet aan hoe je ICT-middelen kunt aanwenden om een rijke leeromgeving te maken voor peuters en kleuters.

Deze website is nog in ontwikkeling, maar is nu al een aanrader voor kleuterleerkrachten en ICT-coördinatoren die de computer op een zinvolle manier willen inzetten bij peuters en kleuters

00:38 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, leeromgeving, kleuters, peuters | |

2008.08.04

Ouders ondersteunen bij problemen

clb denderOp de website van het CLB Dender (gemeenschapsonderwijs) vond ik een vijftal zeer interessante brochures die voor ouders een steun kunnen zijn bij de opvoeding. Deze brochures zijn zeer concreet en praktisch van inhoud. De onderwerpen zijn:

Alle brochures zijn zeer praktisch van aard en in een eenvoudige taal geschreven. Hierdoor zijn ze toegankelijk voor heel wat ouders. Waar ouders niet tot lezen komen, zijn ze een goede leidraad voor mensen die hen willen begeleiden.

22:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, peuters, kleuters, opvoeding, belonen, straffen, agressie, drukke kleuter, ongehoorzaamheid, slaapproblemen | |

2008.06.01

Waarom doet de kleuterjuf wat ze doet?

In het filmpje De geheimen van de kleuterjuf beklemtoont Peter Adriaenssens de waarde van de kleuterklas als voorbereiding op de lagere school.

19:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: peuters, kleuters, tvklasse, schoolrijpheid | |