2011.09.11

Uitdaging

(school)jaar van de kleuterleidsterIn mijn zelf uitgeroepen '(school)jaar van de kleuterleidster' daag ik jullie uit om deze blog mee te maken. Zend gastberichten in over het wel en wee in jullie klas die ik op deze blog mag plaatsen. Er zijn maar enkele voorwaarden:

 • het moet gaan over een voorbeeld van goede praktijk;
 • indien jullie foto's of filmpjes van kleuters  meesturen, hebben jullie vooraf de toestemming van de ouders gehad om deze op het Internet te laten plaatsen.

Indien deze actie een succes wordt, voorzie ik maandelijks een 'prijs' voor één van de inzendingen. Hiervoor zal ik samenwerken met enkele educatieve uitgeverijen.

Ik ben benieuwd wat het wordt!

11:20 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, peuters, (school)jaar van de kleuterleidster | |

2011.09.03

2011-2012: het (school)jaar van de kleuterleidster

(school)jaar van de kleuterleidsterOmdat het mensen zijn die oneindig veel meer respect verdienen dan ze krijgen...
Omdat het mensen zijn die zorg, opvoeding en onderwijs naadloos in elkaar kunnen laten overgaan...
Omdat het mensen zijn die aan de basis liggen van elke schoolcarrière...

Roep ik 2011-2012 uit tot het

(school)jaar van de kleuterleidster

Wat het wordt, merk je wel vanaf volgende week!

14:39 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, peuters, (school)jaar van de kleuterleidster | |

2011.04.17

Schooltaal en schoolsucces

Het is een feit dat schoolsucces bevorderd wordt als de leerling de schooltaal goed beheerst. Men kan er dan ook niet vroeg genoeg aan beginnen om die schooltaal aan te leren. Dit kan van in de kleuterschool. Onderstaande video licht een tipje van de sluier op.

13:46 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuteronderwijs, kleuters, leraar24, peuters, schooltaal, schoolsucces, taal, taalontwikkeling, taalstimulering | |

2011.02.12

Over zindelijkheid in de kleuterschool

In het meinummer van het tijdschrift Klasse voor leerkrachten stond er in 2009 te lezen hoe twee kleuterscholen omgaan met peuters die nog niet zindelijk zijn als ze starten in het kleuteronderwijs. Hieronder kan je het artikel nog eens nalezen.

17:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: klasse voor leerkrachten, kleuteronderwijs, kleuterparticipatie, kleuters, peuters, zindelijkheid | |

2011.02.05

Gratis educatieve spelletjes voor kleuters

Op zoek naar zinvolle computertoepassingen om in de klas kleuters te laten doen? Volg dan deze link: http://softie-en-het-ware-meer.skynetblogs.be/tag/1/kleut....

21:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: educatieve software, ict, internet, kleuters, peuters | |

2010.11.21

Leesvoer: moeilijke eters

Soms heb je te maken met een peuter of kleuter die moeilijk eet. Wie daar meer wil over weten, verwijs ik graag naar het boek Moeilijke eters. Ik besprak het op mijn boekenblog. Je kunt mijn bespreking nalezen door op de volgende link te klikken: http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be/archive/2010/11/....

19:55 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: boekbespreking, eetproblemen, gezondheid, kleuters, peuters | |

2010.10.17

De ontwikkeling van het tekenen en schrijven in de kleuterschool

In de kleuterschool legt het kind een hele weg af op het vlak van het tekenen en schrijven. Hieronder probeer ik de evolutie van de eerste lijnen tot het schrijven van alle letters chronologisch te ordenen. Let wel: de leeftijden die ik hier gebruik zijn geen echte mijlpalen. Ze laten enkel toe de ontwikkeling van het kind op dat vlak beter te situeren.

2 - 3 jaar:

 • ontwikkeling van het tekenen en schrijveneerst verschijnt de verticale lijn: van het lichaam weg en naar het lichaam toe. Het schrijfmateriaal wordt nog met de volle hand vastgenomen.
 • hierna volgt de horizontale lijn: van links naar rechts en van rechts naar links. Het schrijfmateriaal wordt nog steeds met de volle hand vastgenomen.
 • na de verticale en de horizontale lijn verschijnt de cirkel: de peuter maakt cirkelvormige bewegingen.

4 - 5 jaar:

 • de kleuter combineert de verticale en de horizontale lijnen tot een kruis.
 • daarna tekent de kleuter een schuine lijn van links onder naar rechts boven en terug.
 • hierna komt het kind tot het tekenen van een vierhoek (vierkant en rechthoek) door het combineren van de verticale en horizontale lijnen met het kruis.
 • de volgende stap is het tekenen van een schuine lijn van rechts onder naar links boven en terug.
 • verderop kan de kleuter de twee schuine lijnen combineren tot een schuin kruis.

5 - 6 jaar:

 • de kleuter kan nu ook een driehoek tekenen. 

De verschillende vormen zijn hier geordend volgens opklimmende moeilijkheidsgraad. Deze opbouw is ook zeer belangrijk voor het gebruiken van getekende letters en het leren schrijven met de drukletters: deze veronderstellen immers dat de kleuter rechte hoeken kan tekenen (vb. L) en schuine lijnen (vb. V). Concreet betekent dit dat het voor Piet makkelijker zal gaan om de eigen naam te tekenen of te schrijven dan voor Mark, omdat er in zijn naam geen schuine lijnen voorkomen.

Bronnen:

 • LITIÈRE M., Mijn kind leert schrijven en hoe kan ik het helpen. Een gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners, Lannoo, Tielt, 2002, 335 blz. 
 • VAN HARTINGSVELDT M., CUP E. & CORSTENS-MIGNOT M., KOEK. Korte Observatie Ergotherapie Kleuters, Ergoboek, Nijmegen, 2006, 207 blz.
  (Lees mijn bespreking van dit boek op mijn weblog BOEKetje Onderwijs.)

20:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: schrijfmotoriek, peuters, kleuters, ontwikkeling, motorische ontwikkeling | |

2010.09.26

Leestip: In je blootje

Op mijn boekenblog besprak ik het boekje In je blootje van uitgeverij Ninõ. aan de hand van dit boekje kunnen leerkrachten, ouders en/of opvoeders met peuters en kleuters praten over het eigen lichaam en de verschillen tussen jongens en meisjes. Lees hier de bespreking.

13:04 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuteronderwijs, leerkrachten, opvoeders, ouders, peuters, preventie, seksualiteit, seksuele ontwikkeling, seksuele opvoeding | |

2010.09.18

Het eerste contact

een warm onthaal op schoolWe kennen het allemaal. Het eerste contact met nieuwe mensen zorgt er vaak voor of we ons bij hen welkom voelen of niet. Dat is zeker zo voor mensen uit kansengroepen. De werkgroep kleuterparticipatie binnen het Lokaal Overlegplatform Sint-Niklaas basisonderwijs heeft dit zeer goed begrepen. Daarom stelden de leden van deze werkgroep een document op ter ondersteuning van scholen (directies, leerkrachten én secretariaatsmedewerkers). De brochure kreeg de naam mee Een warm onthaal op school

Deze brochure is een reflectie-instrument dat scholen wil helpen om een goed inschrijvingsbeleid te voeren dat een warme eerste indruk nalaat bij alle ouders. Dit beleid moet er op gericht zijn om:

 • alle mogelijke bestaande afstanden tussen leerlingen, ouders, school en CLB te verkleinen
 • een goede relatie met de leerling en zijn ouders uit te bouwen
 • een goede communicatie op te zetten met ouders

en bestaat uit drie componenten:

 • een affectieve component
 • een informatieve component
 • een administratieve component

Deze drie componenten werden verwerkt in een matrix, die de school helpt om zijn onthaal- en inschrijvingsbeleid te evalueren en indien nodig bij te sturen:

  voor het
inschrijvingsmoment
tijdens het
inschrijvingsmoment
na het
inschrijvingsmoment
affectieve
component
     
informatieve
component
     
administratieve
component
     

Hoe je met deze matrix werkt en welke vragen je bij elke component kunt stellen, lees je in de brochure.

22:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gok, kansenbevordering, kleuters, ouders, peuters | |

2010.05.24

De pientere beer

reddieteddyOp www.reddy-teddy.be, een website van de socialistische Bond Moyson kun je op de regiopagina's voor Oost-Vlaanderen heel wat nuttige en praktische informatie vinden in verband met de opvoeding van peuters of kleuters. Er komen heel wat thema's aan bod. Ik geef enkele voorbeelden:

 • peuters:
  • echtscheiding
  • emotie en gedrag
  • naar school: de kleuterklas
  • ontwikkeling
  • veiligheid en verzorging
  • ...
 • kleuters:
  • gedrag
  • kinderangsten
  • straffen en belonen
  • TV en computer
  • ...

Onder elke categorie vind je informatie over verschillende onderwerpen.

Deze website is een aanrader voor ouders, leerkrachten en schoolbegeleiders

11:36 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, opvoeding, kleuters, peuters | |