2009.09.06

Dit moet je zien: de kracht van het spel - 1

18:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ontwikkeling, spel, spelgedrag | |

2009.08.15

Omgaan met de gevoelens van kleuters

Op mijn boekenblog besprak ik Beter omgaan met de emoties van kleuters. Met de methode van 'Het Toverbos'. In dit boek krijg je op een snelle manier veel informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van baby tot kleuter en wordt de methode van 'Het Toverbos' uitgebreid beschreven. 

16:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ontwikkeling, boekbespreking, kleuters, peuters, kleuteronderwijs, methodiek, sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling | |

2009.08.02

Leesvoer voor kleuterjuffen: Marc Litière over schoolrijpheid

Op mijn boekenblog besprak ik Juf mag ik overvaren, het boek van Marc Litière over schoolrijpheid. Dit boek is niet alleen een vlot geschreven standaardwerk over schoolrijpheid, maar kan ook een platform zijn om met ouders concreet te praten over de schoolrijpheid van hun kind.

Naast enkele meer algemene hoofdstukken gaat de auteur ook in op de zin (of onzin) van schoolrijpheidsproeven. Verder geeft hij tips om de overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs nog vlotter te laten verlopen. Je komt ook te weten hoe je kan zien dat een kind nog niet schoolrijp is en wat je daaraan kunt doen. Tot slot schuwt Marc Litière het niet om enkele misvattingen over schoolrijpheid recht te zetten.

De meerwaarde van dit boek ligt in het feit dat de auteur steeds vertrekt vanuit het standpunt van de kleuter. 

2009.02.27

Werken rond emoties in de kleuterklas

17:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, kleuteronderwijs, emotionele ontwikkeling, ontwikkeling | |

2009.02.15

Wat ouders van de ontwikkeling van hun kleuter kunnen verwachten

alles over kinderenOp de Nederlandse website Alles over kinderen vond ik een tekst die een goed overzicht biedt van de normale ontwikkeling van kleuters op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Deze tekst kan men op school zeker en vast gebruiken om aan jonge ouders mee te geven. Zij hebben niet altijd zicht op hoe de normale ontwikkeling van een kleuter verloopt. Je vindt deze tekst hier. De volgende domeinen komen aan bod:

 • groei
 • zindelijkheid
 • sociale vaardigheden
 • seksuele ontwikkeling
 • taal
 • tekenen
 • spelen
 • genieten

15:06 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ontwikkeling, peuters, kleuters | |

2008.11.30

De ontwikkelingstheorie van Lev Vygotski

De ontwikkelingstheorie van Lev Vygotski is zeker niet onbelangrijk in het licht van wat er in het onderwijs in het algemeen en het kleuteronderwijs in het bijzonder gebeurt. Dit korte filmpje belicht vier van de basisconcepten van deze theorie:

 • kinderen construeren kennis
 • leren kan de ontwikkeling sturen
 • de ontwikkeling kan nooit van haar sociale context worden losgezien
 • de taal speelt een centrale rol bij de cognitieve ontwikkeling

De zone van de naaste ontwikkeling is waarschijnlijk het onderdeel van de ontwikkelingstheorie van Lev Vygotski dat het beste gekend is. Je hoort er meer over in het volgende filmpje.

17:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: theorie, ontwikkeling, vygotski | |

2008.11.14

De ontwikkeling van het kind (3)

12:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, peuters, ontwikkeling | |

2008.11.07

De ontwikkeling van het kind (2)

12:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ontwikkeling, kleuters, peuters | |

2008.11.01

De ontwikkeling van het kind (1)

Op het Internet vond ik een zeer duidelijke video in 3 delen over de ontwikkeling van het kind. Hij werd gemaakt door de Amerikaanse Stichting Annenberg, die de bedoeling heeft om materialen te maken die de professionalisering van leerkrachten moet bevorderen en die ter beschikking te stellen via een afzonderlijke website www.learner.org. De volgende weken kunt u hier deze video volgen.

01:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: peuters, kleuters, ontwikkeling | |

2008.08.09

Leestips: Puzzel je slim & Kleuters met extra zorg

Ik plaatste de bespreking van twee boeken van Marc Boone op mijn weblog BOEKetje Onderwijs. Het zijn: