2008.06.14

De conservatieproef van Jean Piaget

Conservatie is het inzicht dat twee hoeveelheden die op het eerste gezicht verschillend zijn, toch even groot kunnen zijn. De proef van Jean Piaget rond het inzicht in de conservatie van de hoeveelheid aan vloeistof gaat na of kinderen begrijpen dat de hoeveelheid van iets onveranderd blijft ook als men iets aan de vorm verandert. Als men een kind in het pre-operationele stadium (het stadium van het onsystematische en onlogische denken) voor twee identieke glazen water plaatst en men voor de ogen van het kind één van de glazen volledig overgiet in een lang en smal glas dan zal het kind aangeven dat het lange glas meer water bevat omdat het water daar hoger komt. Zoals je ziet in het filmpje hieronder komt dat conservatie-inzicht ook in andere situaties voor.

De denkfout die deze kinderen maken speelt zich af op drie vlakken:

  • Het kind pint zich vast op één opvallend kenmerk van de waarneming. Het voert geen compensatie uit voor de gewijzigde eigenschappen (vb. het glas is hoger maar smaller).
  • Het kind kan een denkactie niet in omgekeerde zin uitvoeren. Het kan op mentaal niveau niet teruggaan naar de oorspronkelijke toestand (vb. ik kan het hoge, smalle glas terug in het lage, brede glas gieten en dan is alles weer zoals in het begin).
  • Het kind denkt statisch: het kan wel denken aan de situatie voor en na het overgieten, maar kan nog geen rekening houden met het overgieten zelf (vb. er is geen water bijgekomen of weggelaten, dus er is nog altijd evenveel water).

Momenteel ziet men conservatie niet meer als een rekenvoorwaarde, wel als een voorbereidende rekenvaardigheid.

21:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: piaget, ontwikkeling, rekenvaardigheid, conservatie, kleuters, gecijferdheid | |

2008.06.01

Waarom doet de kleuterjuf wat ze doet?

In het filmpje De geheimen van de kleuterjuf beklemtoont Peter Adriaenssens de waarde van de kleuterklas als voorbereiding op de lagere school.

19:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: peuters, kleuters, tvklasse, schoolrijpheid | |

2008.05.25

Peter Adriaenssens over het kleuteronderwijs

TV Klasse maakte de film In de rugzak van de kleuters. Peter Adriaenssens gaf de uitleg erbij en benadrukte zo het belang van het kleuteronderwijs.

19:04 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: peuters, kleuters, tvklasse | |

2008.05.10

Leestip: Startblokken van Basisontwikkeling

Frea Janssen-Vos en Bea Pompert schreven een boek over een ontwikkelingsgerichte aanpak van peuters en kleuters tot 4 jaar. DIt boek maakt deel uit van een groter onderwijsconcept waarbij men er vanuit gaat dat men de ontwikkeling van kinderen niet alleen moet volgen, maar ook actief moet stimuleren. Je kunt mijn bespreking van dit boek nalezen op mijn weblog BOEKetje onderwijs.

15:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, observeren, ontwikkeling, peuters, spelontwikkeling, stimuleren, taalontwikkeling, zorg, boekbespreking, gok, kansenbevordering | |

2008.04.27

Leestip: Taalontwikkeling en taalstimulering van peuters en kleuters

Bij uitgeverij SWP verscheen er een boek over taalontwikkeling en taalstimulering van peuters en kleuters. Het werd geschreven door Sieneke Goorhuis-Brouwer die als hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen verbonden is aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Je kunt mijn bespreking van dit boek lezen op mijn weblog BOEKetje onderwijs.

14:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: boekbespreking, peuters, kleuters, taalontwikkeling, ontwikkeling, taalstimulering, tweetaligheid, taalleerlijn, leerlijn | |

2008.04.05

Leestip: Groei- en leerlijnen in de kleuterschool

Bij uitgeverij Plantyn verscheen er een boek over de groei- en leerlijnen in de kleuterschool. Het werd geschreven door Marc Boone, inspecteur basisonderwijs.Je kunt mijn bespreking van dit boek lezen op mijn weblog BOEKetje onderwijs.

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9