2009.11.15

Op stap naar het eerste leerjaar

TvKlasse maakte een mooie filmpje over de overstap naar het eerste leerjaar. Handig om te gebruiken op een ouderavond over schoolrijpheid. 

19:45 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, kleuteronderwijs, eerste leerjaar, schoolrijpheid, tvklasse | |

2009.11.06

Verhalen vertellen aan kleuters: daar komt meer bij kijken dan je denkt!

19:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, vertellen, kleuters, didactiek, tvklasse | |

2009.10.24

Nogmaals schoolrijpheid

toe zijn aan formeel onderwijs - de rol van kind- en omgevingsfactoren bij de bepaling van schoolrijpheidDe PowerPoint over schoolrijpheid die ik vorige week op deze website plaatste, voorzag duidelijk in een behoefte. Tot vandaag heb ik de presentatie al om en bij de 145 keren verzonden. Aangezien dit thema duidelijk leeft, wil ik in dit bericht nog even stilstaan bij een boeiend artikel dat in 2007 verscheen in TOKK, het Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie.

Het artikel geeft het verslag van een Nederlands onderzoek naar de rol van de kind- en omgevingsfactoren bij het bepalen van de schoolrijpheid. Uit dit onderzoek blijkt dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de groep schoolrijpe en de groep niet schoolrijpe kinderen gelet op de kindfactoren enerzijds en de ouderbetrokkenheid anderzijds.

Iedereen met interesse voor het thema kan het artikel lezen door eenvoudigweg op de afbeelding van de kaft van het tijdschrift te klikken. Je wordt dan meteen naar de juiste pagina op de website van Uitgeverij Acco gebracht. Klik in het schermpje dat verschijnt op de knop [openen]. Het PDF document wordt dan getoond. Wie dat wil kan het artikel na het lezen bewaren.

23:02 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, kleuters, schoolrijpheid, kindfactoren, omgevingsfactoren, ouderbetrokkenheid | |

2009.10.17

Op stap naar het eerste leerjaar

op stap naar het eerste leerjaar - schoolrijpheid - ook de ouders doen er toeKleuters kun je niet schoolrijp 'maken'. Ze groeien er op hun eigen tempo naar toe. Dat heeft alles te maken met hun ontwikkeling op verschillende domeinen. Deze zijn:

  • de zelfredzaamheid
  • de motorische ontwikkeling
  • de ontwikkeling van tijd en ruimte
  • het voorbereidende rekenen
  • het voorbereidende lezen en schrijven
  • de werkhouding
  • de sociale ontwikkeling
  • de emotionele ontwikkeling 

Voor elk van deze domeinen moet de kleuter een bepaald niveau gehaald hebben.

De ouders kunnen hun kleuter ook stimuleren op deze verschillende domeinen. Dit is niet enkel de verantwoordelijkheid van de kleuterschool. In een powerpoint bracht ik samen hoe ouders hun kleuter thuis in dagdagelijkse activiteiten kunnen stimuleren. En heb ik het kort over enkele misverstanden rond schoolrijpheid.

Ik stel deze presentatie graag gratis ter beschikking van iedereen die er om vraagt. Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden via de knop in de zwarte band rechts van dit bericht. Op die manier hoef ik geen e-mailadressen in te tikken en kan ik het bericht snel beantwoorden met de presentatie in bijlage. Deze presentatie mag naar believen aangepast en doorgegeven worden. Bronvermelding is niet nodig. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk.

2009.08.30

Samenslim

samenslimOngeveer een jaar geleden besprak ik op dit weblog de Nederlandse website Bereslim. Van dezelfde makers is er ook Samenslim. Op deze website kunnen kinderen van 3 tot 5 jaar samen met een volwassen begeleider leuke en leerzame spelletjes doen. Al deze spelletjes zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op het ontwikkelen van het effectief leergedrag van kinderen. Tijdens het spelen worden via de site allerlei gegevens over het spelgedrag van de kinderen geregistreerd: de manier waarop ze de muis gebruiken, hoe vaak ze klikken et cetera. Deze gegevens worden ook weer gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek over het leergedrag van jonge kinderen. Deze leeromgeving is zo opgezet dat het mogelijk is het spelgedrag centraal te registreren en analyseren. Met deze gegevens kan onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende speltaken en hulpvormen binnen het spel worden gedaan. Zo ontstaat de mogelijkheid het proces van leren van kinderen te volgen, te evalueren en te verbeteren. Dat is uniek en waardevol, want op dit moment is er nog weinig bekend over de effectiviteit van leerhulpmiddelen voor zeer jonge kinderen. En dat terwijl het leergedrag zich juist in de voorschoolse leeftijd ontwikkelt en goede leermiddelen dus van groot belang zijn.

De naam Samenslim verwijst trouwens naar het idee achter de spellen, dat wel 'leren voor twee' wordt genoemd: de kinderen ontwikkelen spelenderwijs effectief leergedrag, terwijl de ouders/opvoeders meer te weten komen over het individuele leergedrag van het kind. Het geeft hen de mogelijkheid om dat gedrag in het dagelijks leven bij hun kind te herkennen en - eventueel aan de hand van tips die ze via deze site krijgen - bij te sturen.

Op dit moment zijn er zes spelletjes. Het aantal spelletjes én de spelniveaus worden in de toekomt nog verder uitgebreid. 

21:46 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, ict, leren, kleuters, leergedrag, spelgedrag, ontdekkend leren | |

2009.08.15

Omgaan met de gevoelens van kleuters

Op mijn boekenblog besprak ik Beter omgaan met de emoties van kleuters. Met de methode van 'Het Toverbos'. In dit boek krijg je op een snelle manier veel informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van baby tot kleuter en wordt de methode van 'Het Toverbos' uitgebreid beschreven. 

16:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ontwikkeling, boekbespreking, kleuters, peuters, kleuteronderwijs, methodiek, sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling | |

2009.08.02

Leesvoer voor kleuterjuffen: Marc Litière over schoolrijpheid

Op mijn boekenblog besprak ik Juf mag ik overvaren, het boek van Marc Litière over schoolrijpheid. Dit boek is niet alleen een vlot geschreven standaardwerk over schoolrijpheid, maar kan ook een platform zijn om met ouders concreet te praten over de schoolrijpheid van hun kind.

Naast enkele meer algemene hoofdstukken gaat de auteur ook in op de zin (of onzin) van schoolrijpheidsproeven. Verder geeft hij tips om de overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs nog vlotter te laten verlopen. Je komt ook te weten hoe je kan zien dat een kind nog niet schoolrijp is en wat je daaraan kunt doen. Tot slot schuwt Marc Litière het niet om enkele misvattingen over schoolrijpheid recht te zetten.

De meerwaarde van dit boek ligt in het feit dat de auteur steeds vertrekt vanuit het standpunt van de kleuter. 

2009.07.24

Praktisch: voorbereidend rekenen

15:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, rekenvaardigheid, getalbegrip, gecijferdheid | |

2009.06.26

Praktisch: Werken aan de fijne motoriek van peuters en kleuters - 2

17:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: oog-hand coordinatie, kleuters, peuters, motorische ontwikkeling | |

2009.06.20

Praktisch: Werken aan de fijne motoriek van peuters en kleuters - 1

23:09 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: oog-hand coordinatie, kleuters, peuters, motorische ontwikkeling | |