2010.03.20

Over schoolrijpheid: werken met gesproken taal

17:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, kleuters, kleuteronderwijs, schoolrijpheid, geletterdheid, auditieve analyse | |

2010.03.14

Over schoolrijpheid: vertrouwd worden met geschreven taal

11:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, kleuters, kleuteronderwijs, schoolrijpheid, geletterdheid | |

2010.02.20

Kleuteronderwijs alleen is niet genoeg...

Allochtone kinderen het kleuteronderwijs doen volgen is zeer belangrijk, maar niet voldoende om hen een probleemloze overstap naar het eerste leerjaar te garanderen. Nog te veel allochtone kleuters blijken op het einde van de derde kleuterklas niet schoolrijp te zijn. Dat betekent dat ze hun achterstand ten opzichte van de autochtone kinderen niet helemaal kunnen inhalen door alleen maar kleuteronderwijs te volgen. Daarvoor is opvoedingsondersteuning en een goed contact van de ouders met de school belangrijk. Omdat deze ouders vaak niet weten hoe ze hun kind thuis kunnen ondersteunen. De laaggeschooldheid van deze ouders en hun gebrekkige kennis van het Nederlands zijn grote hinderpalen.

Dit is in een notendoop het besluit van de eindverhandeling die Sara Op de Beeck in juni 2006 voorlegde met het oog op het behalen van de graad van master in de Politieke en Sociale Wetenschappen (richting Sociologie). Je kunt deze eindverhandeling integraal lezen op http://www.scriptieprijs.be/uploads/documentenbank/9e4dcd.... Zeker doen!

18:41 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, opvoeding, kleuters, peuters, allochtoon, schoolrijpheid, anderstalige nieuwkomers | |

2010.02.14

Oefeningen voor kleuters

hot potatoes oefeningen voor kleutersHot Potatoes is een eenvoudig programma waarmee interactieve oefeningen kunnen aangemaakt worden. In het programma zijn vijf onderdelen of Hot Potatoes:

 • invuloefeningen
 • kruiswoordraadsels
 • combineeroefeningen
 • sorteeroefeningen
 • quiz met korte antwoorden of meerkeuzevragen.

Op http://hotpot.klascement.net/kleuteronderwijs.htm vind je een aantal oefeningen die specifiek voor kleuters gemaakt werden met Hot Potatoes. De moeite meer dan waard om er een kijkje te gaan nemen. De voorbeelden kunnen je inspireren om nieuwe oefeningen te maken. Dat is met het programma Hot Potatoes zeer eenvoudig.

19:37 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, rekenen, kleuters, kleuteronderwijs, geletterdheid, gecijferdheid | |

2010.02.07

Rotaspel

Voor een keertje geen informatie, wel een vraag naar jullie toe. Sinds dit jaar is Rotaspel op de markt. Dit spel zou kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar spelenderwijs helpen bij het leren lezen en los van elke methode kunnen gebruikt worden. Ik ben op zoek naar kleuterjuffen die het al in de klas gebruiken en zou graag hun ervaringen horen! Je kunt me via deze blog een berichtje sturen!

22:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, vraag, kleuters, kleuteronderwijs, geletterdheid | |

2010.01.31

Over het belang van een vroegtijdige signalering van problemen

Leerkrachten uit de derde kleuterklas (en zij niet alleen, geloof me) raken erg gefrustreerd als ze een (ontwikkelings)probleem bij een kleuter signaleren en daarna horen dat hij pas negen maanden later terecht kan in een revalidatiecentrum. Ze hebben dan het gevoel dat ze deze kleuter los moeten laten op het eerste leerjaar zonder dat hij de noodzakelijke hulp heeft gehad. De verleiding is dan zeer groot om een combinatie van privé-logopedie, privé-kinesitherapie en privé... aan te raden. Maar is dat wel de juiste oplossing? In de meeste gevallen niet:

 • Kinderen die naar een revalidatiecentrum worden doorverwezen, hebben een gecoördineerde multidisciplinaire aanpak nodig. Deze moet voorafgegaan worden door een multidisciplinair onderzoek dat leidt tot een geïntegreerd handelingsplan. Dit wordt zelden gerealiseerd door verschillende privétherapeuten die los van elkaar werken.
 • Kinderen die doorverwezen worden naar een revalidatiecentrum hebben een complexe problematiek. Ze halen daarenboven in veel gevallen het vereiste IQ van 86 of meer niet om terugbetaling van privélogopedie door de ziekteverzekering te krijgen. Zij hebben door de band een ander soort hulp nodig dan deze die ze kunnen krijgen binnen de privé-logopedie. Door de IQ-gegevens te manipuleren of door het IQ opnieuw te laten bepalen aan de hand van een tweede(rangs) intelligentietest waarvan geweten is dat hij milder scoort, doet men het kind en zijn ouders op langere termijn bewust onrecht. Niet in het minst omdat men bij de ouders verkeerde toekomstverwachtingen wekt.
 • Door verschillende privétherapieën in te schakelen in de periode waarin het kind op de wachtlijst staat, vergroot men de kans dat het bij het onderzoek door het revalidatiecentrum niet de vereiste minimumnorm meer heeft om terugbetaling van de multidisciplinaire therapie mogelijk te maken. Wat in eerste instantie op een oplossing leek, heeft het probleem alleen maar erger gemaakt. Zeker voor die mensen die het kapitaal niet hebben om de vereiste therapieën voor hun kind op eigen kosten verder te zetten. Wie is er dan beter van geworden? Enkel de privétherapeut.
 • Door er voor te zorgen dat monodisciplinaire therapieën onterecht worden terugbetaald, zorgt men er voor dat de voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering steeds strenger worden. Waardoor er op termijn nog meer kinderen van de voor hen noodzakelijke hulp verstoken blijven.

De oplossing voor dit alles ligt in een vroegtijdige signalering van problemen in de kleuterschool. Hoe vroeger men signaleert, hoe minder de duur van een eventuele wachtlijst speelt: er is immers nog tijd genoeg om een effectieve behandeling op te zetten. Met vroegtijdige opsporing bedoel ik, waar mogelijk, opsporing van in de peuterklas. Iedere leerkracht in het kleuteronderwijs beschikt immers in de klas zelf over een referentiegroep om de ontwikkeling van een individueel kind te kunnen inschatten: de andere kinderen. Tegelijk is dit een pleidooi voor een alles omvattend kleutervolgsysteem, dat de volledige kleuterschoolperiode omvat.

Ik neem me alvast voor om de leerkrachten van probleemkinderen via deze blog juist te informeren in verband met de terugbetaling van de hulp die hun zorgenkinderen nodig hebben.

Omwille van het belang van deze materie plaats ik dezelfde boodschap op mijn ouderblog http://ouders-en-school.skynetblogs.be.

15:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, ontwikkeling, terugbetaling, kleuters, peuters, kleuteronderwijs, wachtlijst, ziekteverzekering, goede praktijk, kleutervolgsysteem | |

2010.01.18

Techniek voor kleuters

techniek voor kleutersOp deze website van de Arteveldehogeschool te Gent vind je heel wat informatie over kleuters en techniek,. Of zoals de projectverantwoordelijken van de opleiding Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs het zelf zeggen op hun startpagina:

Techniek is het monteren van een motor, het maken van een lekkere limonade, het ontwikkelen van een tol, een ontwerp maken van een gebouw aan de hand van blokjes, ... Maar techniek is even goed: een speeltuig in werking zetten, een rad doen draaien, een haardroger hanteren, verwonderd kijken naar de werking van een windmolen (uit heden en verleden), … Techniek biedt zo heel wat leerkansen en staat garant voor uren betrokkenheid en plezier! 

Jonge kinderen fascineren voor de wondere wereld van techniek is één van de grote uitdagingen voor een leraar kleuteronderwijs. Als leraar heb je immers een belangrijke taak in het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tot verantwoorde en competente techniekgebruikers. Het onderzoeken van techniek, het maken en het ontwerpen van techniek zijn daarbij de centrale activiteiten.

Het doel van deze website is de technische geletterdheid bij jongere kinderen te stimuleren. En het probleemoplossend denken. Tegelijk willen ze de leerkrachten uit de kleuterklas methodieken en materialen aanreiken om dit doel te realiseren. 

Te volgen!

21:55 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: techniek, kleuters, kleuteronderwijs, technische geletterdheid | |

2010.01.10

Over het verschil tussen goed en kwaad

In dit filmpje spreken ouders met een deskundige over het aanleren van goed en kwaad. De gedachten die ontwikkeld worden zijn zeker de moeite waard! 

14:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, peuters, morele ontwikkeling | |

2009.12.05

220 halve dagen? Waarom?

Naar aanleiding van het vorige bericht kreeg ik afgelopen week een pak vragen in verband met de verplichte aanwezigheid van 220 halve dagen in de derde kleuterklas. Omdat ik deze niet allemaal individueel kan beantwoorden, en omdat de meeste vragen verschillende keren terugkomen, verwijs ik iedereen graag naar:

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterpartic...

Op deze webbladzijde van het departement onderwijs zijn alvast alle antwoorden te vinden op de vragen die ik kreeg. Je vindt er ook de instapbrief die door Klasse voor Ouders werd opgemaakt in het Nederlands en negen andere talen. Zo kunnen anderstalige ouders de basisinformatie ook in hun eigen taal lezen.

22:26 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, afwezigheid, kleuters, peuters, participatie, leerplicht, schooltoelage, studietoelage, problematische afwezigheid | |

2009.11.29

Voor alle duidelijkheid: voorbij de inhoud van de folder

mag jouw kind naar het eerste leerjaarKinderen moeten voortaan een schooljaar lang regelmatig naar school gaan in een Nederlandstalige kleuterklas. Met 'regelmatig' bedoelt men dat het minstens 220 halve dagen aanwezig is in de derde kleuterklas. Halen ze deze aanwezigheid niet, dan moeten ze een taaltoets doen. Dit geldt niet voor kinderen die naar het buitengewoon onderwijs overstappen. Hoewel dit een duidelijke folder lijkt, kan deze tot veel misverstanden aanleiding geven. Daarom deze opmerkingen:

 • Deze 220 halve dagen aanwezigheiden gelden enkel voor kinderen die niet leerplichtig zijn. Dit vind je hier nergens terug.
 • Deze 220 halve dagen hebben ook te maken met de schooltoelage. Om het volgend schooljaar de schooltoelage te behouden, moeten de kleuters uit de derde kleuterklas, jonger dan zes jaar, minstens 220 halve dagen aanwezig zijn.
 • In verband met het behoud van de schooltoelage gelden er trouwens per kleuterklas ook andere voorwaarden. Waar de ouders, zo blijkt, nog veel te weinig van op de hoogte zijn. Ik zet ze hier nog even op rijtje:
  • Als een kleuter 2 jaar is op 31 december, moet hij minstens 100 halve dagen op school aanwezig zijn.
  • Als een kleuter 3 jaar is op 31 december, moet hij minstens 150 halve dagen op school aanwezig zijn.
  • Als een kleuter 4 jaar is op 31 december, moet hij minstens 185 halve dagen op school aanwezig zijn.
  • Als een kleuter 5 jaar is op 31 december, moet hij minstens 220 halve dagen op school aanwezig zijn.
  • Als een kleuter 6 jaar is op 31 december, mag hij maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
    beloningssticker

 

 

 

 

12:37 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ouders, afwezigheid, kleuters, peuters, participatie, leerplicht, schooltoelage, studietoelage, problematische afwezigheid | |