2013.02.22

Trappen van vergelijking: overactief, overactiever, overgediagnosticeerd

Soms heb je van die kleuters die overactief zijn in de klas. Ze maken veel drukte, rennen van hot naar her, ... kortom: laten van zich horen. Dat kan op bepaalde momenten knap lastig zijn, akkoord. Maar moeten we dan het bekende 4-letterwoord ADHD uitspreken? Zeker niet. Want een overactieve kleuter is niet noodzakelijk een hyperkinetische kleuter. Bij mijn weten wordt deze diagnose slechts uiterst zelden gesteld door kinderpsychiaters. Waarom? Omdat op zeer jonge leeftijd heel wat dingen die we bij jonge kinderen zien nog alle kanten op kunnen. En omdat in geval van problematisch gedrag bij jonge kinderen vele etiketten kandidaat zijn om gekleefd te worden, terwijl er maar één of enkele kunnen gekozen worden. En dan nog.

Is het niet beter om...

  • spontaan wat meer structuur in zijn omgeving te brengen, waar hij ook is?
  • hem te helpen om zich te wapen tegen de hoeveelheid prikkels die er dagelijks overal op hem afkomen?
  • eerst de aandacht van de kleuter te vangen en hem dan pas aan te spreken?
  • duidelijke, eenduidige en enkelvoudige afspraken te maken op kleutermaat?
  • ...

Bestaan ze niet, kleuters met ADHD? Waarschijnlijk wel. Maar is structuur en activiteit en ... op deze leeftijd niet oneindig meer waard dan -tines, - bloesems, en dergelijke meer?

Geen overdiagnose graag!

21:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aandacht, adhd, concentratie, diagnose, overactief, werkhouding, zorg | |

2013.02.15

Kleuters op verkenning

techniek,technische geletterdheid

De projectwebsite Kleuters op verkenning van de opleiding Bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool te Gent stelt een viertal kernideeën voor het kleuteronderwijs centraal:

  • Het stimuleren van een onderzoekende houding;
  • Het actief leren;
  • Het talentgericht onderwijs;
  • Het onderzoeksgericht onderwijs (inquiry based education).

Op deze website geven ze hier doorheen de verschillende rubrieken een (uitgebreid)woordje uitleg bij en stellen ze een viertal uitgewerkte projecten voor:

Meer dan inspirerend!

18:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: inquiry based education, methodiek, techniek, technische geletterdheid | |

2013.02.08

Woordenschat en coöperatief leren

Kleuters komen de basisschool binnen met diverse achtergronden en diverse taalervaringen. We weten dat kinderen beter taal leren, naarmate ze meer uitgedaagd worden om hun eigen taal te gebruiken en nieuwe ervaringen te koppelen aan de eigen taal.

Om goed te kunnen aansluiten bij de eigen taal van kinderen, zijn coöperatieve werkvormen uitermate geschikt. Kinderen leren niet alleen losse woorden, maar ook woorden in een context, kinderen verwoorden opgedane kennis en ervaringen en wisselen dit met elkaar uit. Ze moeten ook goed naar elkaar leren luisteren om de juiste betekenis te geven. In de onderbouw wordt de voedingsbodem gelegd voor effectief mondeling taalonderwijs, waarbij doelgericht luisteren en spreken hand in hand gaan.

09:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leraar24, taal, taalontwikkeling, taalstimulering, woordenschat | |

2013.02.03

Woordenschat en digitale boeken

Uit onderzoek is gebleken dat het werken met digitale boeken in de kleuterschool daadwerkelijk bijdraagt tot de taalontwikkeling in het algemeen en de woordenschatuitbreiding in het bijzonder. Hoe een en ander in zijn werk gaat, leer je in het filmfragment hierna.

15:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leraar24, taal, taalontwikkeling, taalstimulering, woordenschat | |