2011.01.30

Groeikansen geven

groeikansen geven

17:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: humor | |

2011.01.23

Cito voor kleuters

nieuwe kleutertoetsen citoVorige week gaf ik op mijn blog Leren en studeren onder de titel Weg die handel? Ja, maar... commentaar op de krantenartikels in de Vlaamse dagbladpers over het gebruik van de Toeter om de schoolrijpheid van derde kleuters te bepalen. Daarin schreef ik dat er betere testen op de markt waren dan de Toeters en de Kontrabas. In de loop van deze week kreeg een heel pak e-mails met de vraag welke testen dit dan wel waren.

Wie me kent weet dat ik al jaren voorstander ben van de volgende Cito-toetsen als er dan toch moet getest worden in de derde kleuterklas:

  • Cito Taal voor kleuters
  • Cito Ordenen voor kleuters
  • Cito Ruimte en tijd voor kleuters

Daarbij was het voor de scholen die ze gebruikten als snel duidelijk dat de Nederlandse normen veel beter discrimineerden dan de Vlaamse normen zoals ze te vinden waren op de Cd-rom die door het Departement Onderwijs gratis ter beschikking werd gesteld.

Intussen heeft Cito in het kader van de vernieuwing van hun leerlingvolgsysteem deze toetsen volledig herwerkt (zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van vormgeving). Deze vernieuwing is het meest opvallend op het vlak van het rekenen. De toetsen Ordenen en Ruimte en tijd voor kleuters zijn immers vervangen door één toets: Rekenen voor kleuters. Deze toets houdt duidelijk rekening met de meer recente inzichten over deze vaardigheden die relevant zijn om uitspraken te doen over de rekenrijpheid van kinderen (subitizing, tellen, ...).

Ik neem in de nabije toekomst beide toetsen grondig door en zal ze vergelijken met de ontwikkelingsdoelen voor de Vlaamse kleuterscholen. Mijn evaluatie zal hier te lezen zijn.

16:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gecijferdheid, geletterdheid, rekenen, rekenvaardigheid, schoolrijpheid, taal, taalontwikkeling | |

2011.01.16

Piramidale oproep

piramide.pngPiramide is een educatieve methode voor kinderen van 0 tot 7 jaar die werd uitgewerkt door de Nederlander Jef Van Kuijck. Deze methode richt zich op alle kinderen, dus ook op de kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsvoorsprong. Deze methode is niet zo bekend in Vlaanderen, hoewel er her en der toch enkele scholen mee werken.

Persoonlijk wil ik deze methode al heel lang grondig bestuderen. Daarvoor heb ik jullie hulp nodig. Indien je al met de methode gewerkt hebt, dan zou ik graag jouw ervaringen ermee willen kennen. Ik zou het enorm waarderen moesten jullie mij via mail informeren. Wat wil ik juist weten?

  • Welke versie gebruiken jullie (de oude of de vernieuwde)?
  • Gebruik je de volledige methode? Zoniet: welke onderdelen gebruik je en waarom heb je juist voor deze onderdelen gekozen?
  • Is de methode volledig? Welke Vlaamse ontwikkelingsdoelen dekt deze methode niet?
  • Is de methode gebruiksvriendelijk?
  • Wat zijn volgens jou de positieve punten van deze methode?
  • Wat zijn volgens jou de negatieve punten van deze methode?

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

11:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gebruikerservaringen, methodiek, oproep | |