2010.09.18

Het eerste contact

een warm onthaal op schoolWe kennen het allemaal. Het eerste contact met nieuwe mensen zorgt er vaak voor of we ons bij hen welkom voelen of niet. Dat is zeker zo voor mensen uit kansengroepen. De werkgroep kleuterparticipatie binnen het Lokaal Overlegplatform Sint-Niklaas basisonderwijs heeft dit zeer goed begrepen. Daarom stelden de leden van deze werkgroep een document op ter ondersteuning van scholen (directies, leerkrachten én secretariaatsmedewerkers). De brochure kreeg de naam mee Een warm onthaal op school

Deze brochure is een reflectie-instrument dat scholen wil helpen om een goed inschrijvingsbeleid te voeren dat een warme eerste indruk nalaat bij alle ouders. Dit beleid moet er op gericht zijn om:

  • alle mogelijke bestaande afstanden tussen leerlingen, ouders, school en CLB te verkleinen
  • een goede relatie met de leerling en zijn ouders uit te bouwen
  • een goede communicatie op te zetten met ouders

en bestaat uit drie componenten:

  • een affectieve component
  • een informatieve component
  • een administratieve component

Deze drie componenten werden verwerkt in een matrix, die de school helpt om zijn onthaal- en inschrijvingsbeleid te evalueren en indien nodig bij te sturen:

  voor het
inschrijvingsmoment
tijdens het
inschrijvingsmoment
na het
inschrijvingsmoment
affectieve
component
     
informatieve
component
     
administratieve
component
     

Hoe je met deze matrix werkt en welke vragen je bij elke component kunt stellen, lees je in de brochure.

22:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: gok, kansenbevordering, kleuters, ouders, peuters | |

De commentaren zijn gesloten.